Skip to main content
EU

2014eko Akziodunen Batzar Nagusia

2014ko azaroaren 20ean Eibarren, Portalea areto nagusian, ospatutako Eibar Kirol Elkartearen Akziodunen Ohiko Batzar Orokorrean onartutako akordioak:

•2014ko ekainaren 30ari dagozkion balantze, emaitzen kontu, ondare garbiaren aldaketen egoera-orri eta memoriaren onarpena.

•Elkarteko administratzaileek proposatutako 2014ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldiaren emaitzen aplikazioaren onarpena, laurehun eta berrogeita hamasei mila ehun eta hirurogeita hamabost euro eta laurogeita hamabost zentimoko (456.175,95€) superabita duena.

•2014ko ekainaren 30ean itxitako ekitaldian Administrazio-kontseiluak eta kontseilari bakoitzak izandako gestioaren onarpena.

•2014ko uztailaren 1ean hasi eta 2015eko ekainaren 30ean amaituko den ekitaldiaren Sozietatearen aurrekontuaren onarpena.

•Kontseilari berrien izendapenaren onarpena.

•Gizarte Estatutuen 3 eta 15 artikuluen aldaketaren onarpena, "web korporatiboaren" ildotik.